Menu
Luk
Leve med kols

Røykeslutt

Skrevet av privatpaktiserende lungelege Ragnar Dahle og privatpaktiserende lungelege Stein-Øyvind Jørstad ved Vestsiden spesialistgruppe, Fredrikstad.

Røykere som får kols, vil oppleve at lungefunksjonen reduseres for hvert år som går, i forhold til ikke-røkere Det er gjort mange studier for å finne medisiner som kan bremse dette fallet i lungefunksjon. Slike studier har til nå vist at det først og fremst er røykekutt som kan bremse tapet i lungefunksjonen hos kols-pasienter. Derfor er det umåtelig viktig med røykekutt. Røykekutt kan man de første uker oppleve at man hoster mer. Dette er et tegn på at kroppen har startet arbeidet med å prøve å reparere noe av de skader tobakksrøyken har medført. Men etter få uker vil røykeslutt føre til at hosten avtar, pusten bedres og man vil oppleve færre lungeinfeksjoner.

Noen råd til deg som vil slutte å røyke

Stoppe med det samme eller trappe ned gradvis? Dette varierer fra person til person og må respekteres som en individuell opplevelse. For mange vil det være best å kutte røyken med det samme. Andre trenger tid på seg og synes det er bedre å redusere røykingen gradvis. For begge gruppene er det en fordel å planlegge røykestoppen.

Drøft med din lege hvordan du skal gå fram for å bli kvitt røyken.

Medikamenter kan hjelpe i forbindelse med røykeslutt

Nikotinsubstitusjon, som tabletter, plaster eller spray, vil redusere nikotinabstinens i en overgangsperiode. Det finnes også reseptbelagte tabletter som kan være til hjelp i forbindelse med røykekutt. Ta dette opp med fastlegen din.

Vektøkning

Det er ikke uvanlig at man legger på seg noen kilo etter at man har sluttet å røyke. Det skyldes dels at stoffskiftet blir lavere etter røykeslutt, og dels at man får bedre matlyst fordi maten smaker bedre. Du må derfor være bevisst på hva og hvor mye du spiser.

Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden

Røyker du og har fått diagnosen kols?

Røykeslutt er det aller viktigste og beste tiltak som kan gjøres for å redusere sykdoms- utvikling best mulig.

Planlegg din røykeslutt.

Samarbeid med din lege om røykeslutt.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...