Menu
Luk
Leve med kols

Av psykolog Tone Gravvold

Tone Gravvold er utdannet psykolog og har siden 2005 jobbet ved Glittreklinikken. Hun har erfaring fra klinisk arbeid og undervisning, både for pasienter med lunge-sykdom og deres pårørende.

Livskvalitet

Når du har fått en kronisk sykdom er det viktig å fokusere på hva man synes gir glede og mening i livet. Hva skal til for at du har det godt? Det er ikke alltid svaret er helt åpenlyst. Du må kanskje lete litt. Når opplever du velvære, glede eller påfyll av energi?

Livsstilsendring: Å ta vare på den gode helsen

For å leve best mulig med kols og utnytte ditt fulle potensiale er god helse viktig. Det høres kanskje rart ut å snakke om god helse når man har fått en kronisk sykdom, men du har mye helse igjen selv om du har fått en kols-diagnose. Det er viktigere enn noen gang å ta godt vare på den. Røykeslutt og trening er de to viktigste tiltakene som du selv kan iverksette for å påvirke sykdommen og ivareta helsen din.

Å lese eller snakke om sunne levevaner og livsstilsendring kan for mange oppleves som mas, moralisering og gi en følelse av å være mislykket. De aller fleste er klar over viktigheten av røykeslutt, trening og vektnedgang, men avstanden mellom erkjennelse og endring kan være stor. Her kan du få noen tips som kan gjøre det enklere å nå dine mål.

Mål, motivasjon og tro på egen mestring

Motivasjon er avgjørende for å komme i gang med en endring og lykkes med den over tid.

For å bli motivert til å gjøre en endring er det ikke alltid nok å erkjenne at den er viktig, eller at andre mener du bør gjøre den. Det å bli motivert og holde motivasjonen oppe kan kreve en del innsats.

Sett av litt tid til å tenke gjennom følgende:

Hva er viktigst for deg og din helse nå: røykeslutt, trening eller vektnedgang? Det kan være lurt å prioritere disse og velge et hovedfokus – en ting av gangen er ofte en god strategi for å lykkes.

Sett deg et mål og gi deg selv en tidsfrist: Konkretiser målet, bryt det ned i delmål og lag en tidsplan. Skriv det gjerne ned for å øke forpliktelsen ovenfor deg selv.

Skriv ned argumenter for og imot: Hva vil bli bedre hvis du når målet, og hva mister du? Forsøk å finne gode erstattere for de negative konsekvensene.

Hvordan kan du holde motet og motivasjonen oppe? Å endre gamle vaner tar tid. Hvem eller hva kan bidra til å støtte deg underveis? Belønning, en god venn, faste samtaler med helsepersonell, et organisert opplegg osv.

Ha tro på deg selv! Skriv gjerne ned gode og rosende ord som du kan si til deg selv underveis og hent dem fram når du er inne i en tung periode. Kanskje har du også en eller flere gode støttespillere rundt deg som kan være din ”heiagjeng”?

Du vil møte motgang: Alle som forsøker å slutte å røyke, å begynne å trene eller å redusere vekten vil møte motgang og tunge perioder, så det er like greit å være godt forberedt. Tenk gjennom hva du skal gjøre når du strever. Hvis du har falt tilbake i gamle vaner, betyr det ikke at du er tilbake på start, og at det er bare å gi opp. Styr så raskt som mulig tilbake på riktig kurs.

Noen ganger er det lettere å nå et mål hvis du møter andre i samme situasjon eller får hjelp og oppfølging av helsepersonell. Sjekk derfor om det kan være et tilbud i din kommune eller ved ditt nærmeste lærings- og mestringssenter som passer for deg. Drøft gjerne med din fastlege om du kan ha nytte av lungerehabilitering.

For dem som ønsker å slutte å røyke finnes det mange tilbud som ikke er spesielt rettet mot personer med kols, men som likevel kan være nyttige. Det er selvhjelpsbøker, nettbaserte kurs (for eksempel gratiskurset www.slutta.no), røyketelefonen (T: 800 400 85), røykeslutt-apper og organiserte røykesluttkurs. Uansett hva som finnes av tilbud, og hva som passer for deg kommer du ikke forbi at den viktigste suksessfaktoren er deg selv; de målene du setter deg, din egen motivasjon og tro på egen mestring!

Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden
TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...