Menu
Luk
Leve med kols

Av psykolog Tone Gravvold

Tone Gravvold er utdannet psykolog og har siden 2005 jobbet ved Glittreklinikken. Hun har erfaring fra klinisk arbeid og undervisning, både for pasienter med lunge-sykdom og deres pårørende.

Hva kjennetegner en depresjon?

Å få en kronisk sykdom og derved redusert helse kan utløse en sorgreaksjon. Det kan være vanskelig å skille sorg fra depresjon. Fortvilelse, nedstemthet og tristhet og en følelse av at livet er uten mening er vanlig ved både sorg og depresjon. Depresjonen kan i tillegg ta fra deg selvfølelsen og evnen til å oppleve sorg eller glede. Du kan føle deg tappet for energi og initiativ. Nattesøvnen og matlysten din kan bli påvirket. En depresjon kan også endre tankene dine, og farge dem grå eller svarte. Hvis du er deprimert, har du gjerne negative tanker om deg selv, omverdenen og framtiden. Det er også vanlig at du trekker deg tilbake sosialt; unngår å møte noen du kjenner, lar være å ta telefonen og takker nei til invitasjoner. Noen ganger kan depresjonen bli så tung og mørk at livet ikke kjennes verdt å leve. Tungsinn kan forsterke de kroppslige symptomene, som tung pust, slitenhet, svekket matlyst og dårlig nattesøvn. En depresjon vil også hindre deg i å ta gode valg og iverksette tiltak som du fysisk vil ha god nytte av. Det er derfor viktig at du oppdager tegn til depresjon så tidlig som mulig. Noen ganger inntreffer en depresjon så gradvis at man ikke selv merker det. Lytt derfor, hvis noen sier at du har forandret deg, eller at du virker deprimert. Det er nok sagt i beste mening fra en som vil deg vel. Hvis du selv føler deg nedstemt, bør du også ta dette opp med din fastlege.

Gode råd ved tunge tanker

Oppsøk god og nyansert informasjon om din lungesykdom: Er bekymringene dine basert på fakta eller feilaktige antakelser?

Fokuser på positive følelser, hendelser og aktiviteter: I motgang må glede og lyst få størst mulig plass – hva er det som gjør det glad, oppstemt og i godt humør?

Vær i aktivitet: bevegelse, trening og aktivitet er sunt og gir mindre rom for tunge tanker og øker opplevelsen av mestring. Hvilke aktiviteter passer for deg?

Hold døgnrytmen og daglige rutiner: Det er godt både for kropp og sinn. Planlegg dagen din og ha faste rutiner/aktiviteter. Hvordan skal en vanlig dag være for deg?

Vær din egen beste venn: Støttetanker gir deg mestringsfølelse, god selvfølelse, håp og energi. Disse tankene kan utfordre og presse til side de negative og tunge tankene som følger med depresjonen. Ofte er slike støttetanker det vi kunne sagt til vår beste venn hvis han eller hun hadde det tungt og vanskelig. Hva ville du sagt til din beste venn?

Finn en å snakke med: Det å dele det som er tungt kan gjøre det litt lettere å bære. Ofte kan det være vanskelig å innrømme for andre at man har det vanskelig, men husk at du ikke har noe å skamme deg over, og at det trolig vil oppleves godt å være der for deg. Hvem kan du snakke med om ting du strever med?

Sett deg mål: Det er vanskelig å gjøre endringer når man har lite energi, motivasjon og pågangsmot. Da er det ekstra viktig å velge seg noen mål og jobbe mot disse. Kanskje du skal plukke to mål fra listen og sette deg delmål med utgangspunkt i dem?

Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden
TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...