Menu
Luk
Leve med kols

Av psykolog Tone Gravvold

Tone Gravvold er utdannet psykolog og har siden 2005 jobbet ved Glittreklinikken. Hun har erfaring fra klinisk arbeid og undervisning, både for pasienter med lunge-sykdom og deres pårørende.

Kols og livsglede

Det er normalt å ha følelsesmessige reaksjoner når man får en diagnose. Her kan du lese mer om kols og psykisk helse - hva som er normalt og hva du selv kan gjøre for å leve best mulig med sykdommen.

Det kan være nyttig å lese dette sammen med noen som står deg nær, slik at dere kan diskutere hva de ulike teamene betyr for deg.

Se seg selv i en helhet

Hvordan du har det, og hvordan du lever med sykdommen blir påvirket av flere faktorer enn de rent medisinske. Det er viktig å se mennesket i en helhet. Medisiner er viktig for å behandle symptomer og få kontroll over sykdommen, men det er heldigvis mye annet som kan bidra til at du kan leve godt

Den kroniske lungesykdommen er bare en del av deg. Du er så mye mer enn sykdommen. Kunsten er å gi den akkurat passe med oppmerksomhet og ikke glemmer den friske delen. Dette er en viktig og noen ganger vanskelig balansegang.

Normale følelsesmessige reaksjoner

Å få en kols-diagnose kan oppleves svært ulikt fra person til person. Fortvilelse, sorg, skam, skyldfølelse, sinne og frustrasjon er normale reaksjoner. Hvis man har hatt en mistanke om at noe ikke er som det skal være, kan man føle lettelse ved endelig å få vite og få bekreftet hva symptomene skyldes. For andre kan diagnosen være en tung og uventet beskjed å få. Hvordan den blir gitt, kan være avgjørende for den umiddelbare reaksjonen. Blir man informert på en god måte kan det begrense den følelsesmessige belastningen.

Hva du vet om sykdommen farger de tankene og følelsene du får; hvis du kjenner noen som lever godt med kols kan det gjøre beskjeden lettere å få. Dersom du har stått nær noen som har vært alvorlig syk av kols, kan det gjøre deg nedtrykt og redd. Hva dine nærmeste føler og mener om din sykdom, kan også påvirke dine reaksjoner. God og faglig kvalitetssikret informasjon er derfor viktig.

Riktig informasjon kan bidra til at du fatter beslutninger som styrker din fysiske og psykiske helse. Rundt om i landet finnes det ulike opplæringstilbud for deg som har kols; tenk gjennom og diskuter gjerne med din fastlege eller dine nærmeste om dette kan være noe for deg.

Normale følelsesmessige reaksjoner varierer i varighet og intensitet, men går som regel over av seg selv etter en tid.

Noen opplever det som ekstra vanskelig å få diagnosen kols fordi den forbindes med røyking. Man kan føle skyld for å ha påført seg selv sykdommen og skam over å fortsette å røyke til tross for at man er blitt lungesyk. Disse følelsene kan gjøre det vanskelig å akseptere sykdommen og å snakke om den med andre. Mange erfarer likevel at det er bra å dele slike tanker med en god venn eller andre som har den samme diagnosen eller med helsepersonell.

Å godta sykdommen

Det finnes ingen oppskrift på hvordan man venner seg til å ha en kronisk sykdom. Å være både en realist og en optimist som fokuserer på livet her og nå og å ha håp, pågangsmot og tro på seg selv kan være en god retning. Man kan veksle mellom å tenke positivt og å tillate seg å kjenne på det som er vondt og vanskelig.

Når normale følelsesmessige reaksjoner blir til psykiske plager

Forskning har vist at mennesker som har kols har økt forekomst av angst eller depresjon. Trolig henger denne sårbarheten sammen med den påkjenningen det kan være å ha en kronisk sykdom. Heldigvis finnes det mange gode og enkle råd som du kan bruke til å bygge opp et ”mentalt immunforsvar”.

Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden
TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...