Menu
Luk
Leve med kols

Å leve med kols

Skrevet av Christian Anker, spesialist i allmennmedisin.

Flere enn 300.000 nordmenn har den kroniske lungesykdommen kols. Mange får diagnosen seint fordi sykdommen utvikler seg snikende.

Typiske symptomer:

  • gjentatte akutte bronkitter
  • kronisk hoste, særlig på dagtid
  • økt slimproduksjon
  • tiltagende tung pust ved anstrengelser eller forkjølelser

I denne videoen møter du Harry Engen. Han fikk diagnosen kols i 2003, og han forteller om hvordan det er å leve med sykdommen.

Hvordan er det å leve med kols?

Skrevet av privatpaktiserende lungelege Ragnar Dahle og privatpaktiserende lungelege Stein-Øyvind Jørstad ved Vestsiden spesialistgruppe, Fredrikstad.

Forsøk å tenke positivt

Kols-pasienter må akseptere en viss grad av handikap, og de må lære å leve med sin sykdom. Flere har stor nytte av å tenke på dette som en utfordring de skal mestre, og forsøke å ikke tenke på det som en begrensning for positiv livsutfoldelse.

Luftveisplagene går ikke bare ut over aktivitetsnivået. Mange kan oppleve at de ikke greier å utføre oppgaver som tidligere var en selvfølge. Arbeidsevnen reduseres, økonomien belastes og planer må endres. Noen har da lett for å resignere og isolere seg. Noen ber ikke om hjelp. Andre kjemper videre uten at de får hjelp til å bedre situasjonen. Begge deler reduserer livskvaliteten ganske fort. Men det trenger ikke være slik!

Skaff deg kunnskap -ta kontroll.

Tenk positivt! Tenk ikke så mye på hva du ikke kan, kanskje du kan det likevel! Som kols-pasient må du selv ta aktivt del i – og ansvar for – behandlingen. Det er viktig å ha kunnskap om den medisinske behandlingen. Det gjør deg tryggere. La ikke sykdommen styre deg. Du må selv ta styringen.

Trekk inn familien din

God informasjon og god støtte til familien er ofte avgjørende for en god livskvalitet. Kols er en utfordring også for familien rundt det. Oppmuntring og forståelse er basert på trygghet og kunnskap.

Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden

Å leve med kols

  • Tenk positivt
  • Ha åpen dialog med din fastlege
  • Ha åpen dialog med dine nærmeste
  • Ikke la sykdommen styre deg

Ta utfordringen!

Du bestemmer i stor grad selv ditt aktivitetsnivå og din fremtid.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...