Menu
Luk
Bør du oppsøke lege?

Det finnes hjelp

Skrevet av Christian Anker, spesialist i allmennmedisin.

Blir du lettere kortpustet enn andre når du anstrenger deg?

Har du vedvarende hoste?

Hoster du slim?

Piper det i lungene når du gjør enkle hverdagslige fysiske aktiviteter, for eksempel går i trapper?

Forklaringen på disse problemene kan være kols, en kronisk lungesykdom som utvikler seg langsomt. Mange med kols er røykere eller har røykt tidligere. Men kols kan også skyldes luftforurensing på arbeidsplassen, astma i barneårene og/eller arvelige faktorer.

Hos legen kan du få avklart om du har kols og starte med behandling som kan gi deg økt livskvalitet. Jo tidligere sykdommen blir avdekket, jo bedre effekt får du av tiltakene du og legen blir enige om å sette i gang.

Kols kan behandles. Det første trinnet er å tilegne seg kunnskaper om sykdommen. Her på aktivmedkols.no får du informasjon om symptomene og ulike former for behandling. Vi håper dette kan motivere deg til å snakke med legen din om symptomene.

Lykke til!

Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden

Blir du fort tungpustet?

2 av 3 vet ikke at de har kols.

Å oppdage sykdommen tidlig øker muligheten for god effekt av tiltak.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...