Menu
Luk
Bør du oppsøke lege?

Lungetest (spirometri)

Personer med kols har vanskelig for å raskt tømme lungene for luft. Årsaken er at lungevevet er svekket, og mange av de små bronkiene ”klapper sammen” når du puster ut.

For å stille diagnosen kols er det viktig å måle lungefunksjonen. Det gjør legen ved en såkalt spirometriundersøkelse. Spirometri viser hvor raskt og hvor mye luft som pustes ut av lungene. Når legen skal fastslå sykdommens alvorlighetsgrad vurderer hun eller han resultatene fra spirometriundersøkelsen sammen med symptomene og hvordan symptomene hemmer pasientens hverdag. Denne helhetsvurderingen er viktig for valg av behandlingstiltak. 

Hvordan foregår undersøkelsen?

En spirometriundersøkelse er en enkel og smertefri undersøkelse. Du puster først inn alt du orker. Deretter puster du ut så fort du klarer gjennom et rør koplet til et apparat

Hvordan tolkes spirometriundersøkelsen?

Det er to viktige mål ved en spirometriundersøkelse:

  1. Mengden luft du kan puste ut i løpet av et sekund (FEV1).
  2. Den maksimale mengden luft du klarer å puste ut i løpet av én utpust (vitalkapasitet eller VC). 
Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden

Spirometri

  • En enkel lungefunksjonstest
  • Smertefri
  • Godt samarbeid mellom pasient og lege/sykepleier er helt avgjørende for kvaliteten av undersøkelsen.
  • Er ikke en kondisjonstest
TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...