Menu
Luk
Bør du oppsøke lege?

Hva er kols?

Skrevet av Christian Anker, spesialist i allmennmedisin.

Over 200.000 nordmenn har den kroniske lungesykdommen kols. Av disse vet nærmere to av tre personer ikke at de er syke.

Årsaker

Røyking er den viktigste årsaken til kols, men sykdommen kan også ramme personer som ikke røyker.

En studie fra 2009 viser at mellom 25 og 45 prosent av de med kols aldri har røkt. Passiv røyking, industristøv eller arvelige egenskaper kan være tilstrekkelig. For noen er kols endestadiet av astma.

Symptomer

Typiske symptomer er:

  • gjentatte akutte bronkitter
  • kronisk hoste særlig på dagtid
  • økt slimproduksjon
  • tiltagende tung pust ved anstrengelse eller forkjølelser.

Ved svært alvorlig kols kan man bli så tungpustet at selv de enkleste fysiske bevegelser blir meget krevende. 

Tidlig diagnose viktig

Kols utvikler seg snikende, og mange får ofte diagnosen seint. Det er viktig å den så tidlig som mulig. Du bør derfor oppsøke lege hvis du blir lett tungpustet. Tidlig diagnose og tiltak er avgjørende for å bremse sykdommens videre utvikling.

Hva kan jeg selv gjøre?

Dessverre er det ikke mulig å reparere skadene i lungene som allerede har oppstått, men ved å fjerne faktorer som irriterer luftveiene, for eksempel arbeidsmiljø eller røyking, kan du hindre at lungene svekkes ytterligere.

  • Fysisk aktivitet er viktig for alle mennesker og ekstra gunstig for personer med kols. Selv om lungekapasiteten som regel ikke øker ved trening, vil den fysiske yteevnen gradvis bli bedre fordi hjertet og musklene mer effektivt utnytter oksygenet som du puster inn. Det gjør hverdagens aktiviteter lettere, og du blir mer selvhjulpen. Trening bidrar også til å regulere vekten. Dessuten blir du lysere til sinns og sover bedre når du er fysisk aktiv. For de fleste er turgåing en velegnet treningsform. Andre trives bedre med å svømme. Det viktigste er å velge en aktivitet du liker.

  • Mange som lider av kols strever med å tilføre kroppen nok næring. For lite næring gjør at du blir tappet for krefter som du trenger for å puste. Overvekt er uheldig fordi det blir tyngre å bevege seg, og magen kan trykke mot lungene og redusere deres størrelse.

  • For røykere kan røykeslutt være en stor utfordring. Mulighetene til å lykkes har heldigvis blitt bedre. Nå blir opptil halvparten av de som forsøker å slutte ved hjelp moderne røyeslutt-tiltak varig røykfrie. Det er mest effektivt å kombinere reseptpliktige medisiner som reduserer lysten på røyk med nettbaserte gratistilbud som www.slutta.no. Å delta i en vanlig røykesluttgruppe eller få jevnlig oppfølging hos fastlegen gir også resultater.

  • Medisiner kan lindre symptomene og redusere risikoen for forverringer som følge av akutte bronkitter og lungebetennelser. Det er viktig fordi slike episoder varig nedsetter lungefunksjonen. Andre gode tiltak er influensavaksine, god håndhygiene og å begrense kontakt med personer som hoster eller nyser. Ved tegn til forverring er det viktig å kontakte lege raskt slik at du får behandling.

  • Personer med kols har ofte stort utbytte av et opphold ved et av landets rehabiliteringssentra for lungesyke; for eksempel Glitreklinikken, Granheim lungesykehus eller Røros Rehabilitering. Der får du en grundig medisinsk vurdering, en solid innføring i sykdommen og mange gode tips som kan gjøre hverdagen lettere og lysere.

Forskjellen på kols og astma

KolsAstma
Ofte røykereVanligvis ikke røykere
Symptomene inntreffer fra 40 år og eldreSymptomene forekommer ofte allerede i barneårene
Symptomene tiltar gradvis hvis du fortsetter å røykeSymptomene varierer i alvorlighetsgrad og blir som regel ikke verre med tiden.
Mest plager om vinterenTiltagende symptomer om våren og sommeren
Ikke økt forekomst av allergiFlere enn annenhver pasient har allergi
Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden
TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...