Menu
Luk
Bør du oppsøke lege?

Tobakksrøyking

Røyking er i all hovedsak årsaken til kols. De kjemiske stoffene i tobakksrøyk irriterer luftveiene kraftig. Stoffene ødelegger de fine flimmerhårene og fører til økt produksjon av slim i bronkiene. Jo mer du røyker og jo lengre du gjør det, jo mer øker risikoen for å få kols.

Røykeslutt er det mest effektive tiltaket for å forebygge kols. Det reduserer også forverringen av sykdommen, om du har fått kols. Dersom du slutter å røyke, vil lungefunksjonen ikke lenger falle så raskt. I enkelte tilfeller kan lungefunksjonen til og med bli bedre etter røykeslutt og behandling med medisiner.

Det er også viktig å huske på at tobakksrøyk inneholder både nikotin og tjære. Nikotin har en stimulerende effekt på hjernefunksjonen som skaper avhengighet. Tjæren inneholder kreftfremkallende stoffer.

Annen luftforerensing

Kvaliteten på den luften vi puster inn påvirker slimhinnen i luftrørene. I yrker med høy grad av luftforurensning kan støvpartikler, eksos, luftveisirriterende gasser og oljedamp føre til utvikling av kols. Sveisere, murere, tunnelarbeire, asfaltarbeidere, bønder og visse industriarbeidere, kan være utsatte yrkesgrupper.

Andre årsaker til kols

Nyere norsk forskning viser at det er en økt risiko for å utvikle kols for de som har hatt astma i barneårene.

Kols kan også i sjeldne tilfeller skyldes medfødte tilstander.

Sammensatt

Kols kan ha sin årsak i flere av forholdene over. Hvis du oppsøker fastlegen med symptomer som har vart over tid, eller blitt stadig verre – så som tung pust, hoste og slim i luftveiene – er det veldig viktig at du åpent forteller legen om røykestatus, yrkessituasjon og eventuell lungesykdom tidligere i livet.

Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden

Årsaker til kols

  • Røyking
  • Luftforurensing innendørs/lukkede arealer (f.eks tunnelarbeidere)
  • Kjent astma i barnealder
  • Arv/genetikk

Flere faktorer sammen kan øke risiko for å utvikle kols ytterligere.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...