Menu
Luk
Bør du oppsøke lege?

Bør du oppsøke lege?

Tidlig og riktig diagnose av kols er viktig for at legen skal kunne sette i gang den mest effektive behandlingen. Men ved kols utvikler symptomene seg over tid, gjerne flere år. Derfor kan tidlig diagnose være en utfordring.

Likner andre helsetilstander

Typiske symptomer på kols likner ofte andre mer generelle helsetilstander, og en del pasienter forklarer symptomene med ”dårlig kondisjon” eller ”nok en bronkitt”.

Kontakt lege

Opplever du typiske kols-symptomer over tid bør du kontakte din fastlege og fortelle om symptomene og hvordan de påvirker hverdagen din. Legens mål er å finne den riktige diagnosen og sammen med deg finne den mest effektive behandlingen.

Ærlighet varer lengst

Det er viktig at du er åpen og ærlig om disse tingene. Du bør ikke tenke at ”det skal sikkert være slik, så jeg trenger ikke å fortelle legen om det”. Legen trenger informasjon for å kunne hjelpe deg mest mulig, Det er du som vet hvordan du har det, og det er ditt ansvar at legen får vite om det.

Del siden
Del siden
Skriv ut siden
Skriv ut siden

Typiske symptomer:

  • Tungpustethet (dyspné)
  • Hoste
  • Økt mengde slim i luftveiene

Er du over 35 år og opplever disse symptomer over flere uker – kontakt din fastlege.  

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Del denne side på...